High Grounds by Hieke Pars November 26th – January 28th ’18

by

HighGroundsHP.png

High Grounds door Hieke Pars 26 november ’17 – 28 januari ’18

Voor Wallgallery, in het centrum van Rotterdam*, hoog in de Red Apple, heeft de beeldend kunstenaar deze installatie gemaakt waarin het gebouw en de onderliggende grond uitgangspunt zijn. Eerder gemaakt werk over de waarde van grond, een vroege herinnering aan de bewerking van grond en pioniersplanten op verstoorde grond in de stad zijn inspiratie- en referentiebronnen voor dit werk over en met grond. De verplaatsing van grond naar de 37ste verdieping van het gebouw opent de onderzoekende blik en roept vragen op zoals hoe het gebouw en de grond zich tot elkaar verhouden. De verticale beweging is een enorm samengebalde energie en kracht van onderop. De horizon- tale beweging is een open structuur met oningevulde tussenruimte.

*Sous les bâtiments, la terre
In het centrum van de stad is de grond geroerd, verstoord en verdrongen. Ongeroerde of oud geroerde lagen liggen hier op 9 meter diepte. Ter vergelijking: aan de rand van de stad ligt ongeroerde grond op 15 tot 30 cm onder de bouwvoor, de bewerkte bovenlaag.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: